Mức lương tối thiểu là gì và bao nhiêu ở Nhật Bản?

Mức lương tối thiểu là số tiền lương theo giờ thấp nhất mà một công ty phải trả cho công nhân viên của mình.

Tại Nhật Bản, nó được cập nhật hàng năm cho mỗi tỉnh, và một doanh nghiệp sẽ bị phạt nếu vi phạm. Mức lương tối thiểu cao nhất trên cả nước kể từ tháng 10 năm 2020 ở Tokyo là 1.013 yên (khoảng 212,000 đồng). Trong khi mức thấp nhất là 792 yên (khoảng 166,000 đồng) ở Akita, Okinawa và các tỉnh khác.

Mức lương tối thiểu bình quân  được tính bằng cách nhân mức lương tối thiểu của mỗi tỉnh với số lượng công nhân trong khu vực. Sau đó, cộng tất cả và chia cho tổng số lao động của cả nước là 902 yên (khoảng 189,000 đồng).

Mức lương tối thiểu của Nhật Bản được cập nhật vào thời điểm nào trong năm?

Vào cuối tháng 7 hàng năm, Bộ lao động, Phúc lợi và Y tế sẽ chủ trì cuộc họp 3 bên để quyết định về mức lương tối thiểu. Cuộc họp sẽ bao gồm Hội đồng tiền lương trung ương, đại diện doanh nghiệp và một bên trung lập. Mỗi hội đồng tỉnh sẽ đề xuất mức lương tối thiểu của mình dựa trên chi phí sinh kế trong khu vực và khả năng trả lương của các công ty, cùng các yếu tố khác. Sau đó, mức lương tối thiểu mới sẽ có hiệu lực vào khoảng tháng 10 cùng năm.

Nó có tăng lên hàng năm không?

Trong những năm gần đây, chính phủ Nhật Bản đã và đang tăng cường các nỗ lực can thiệp vào mức lương tối thiểu để kích thích nền kinh tế. Vào năm 2015, Thủ tướng Shinzo Abe khi đó đã công bố mục tiêu tăng lương tối thiểu lên 1.000 yên / giờ và hàng năm từ năm 2016 đến 2019, mức lương tối thiểu bình quân gia quyền đã được tăng ít nhất 3%, hoặc từ 21 đến 29 yên. Tuy nhiên, vào năm 2020, mức lương tối thiểu trung bình chỉ tăng 0,1%, tương đương 1 yên.

Đại dịch có làm ảnh hưởng đến mức tăng?

Có thể thấy rõ ràng là đại dịch đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mức nâng lương tối thiểu tại Nhật. Đại dịch đã làm suy kiệt tài chính của đa số doanh nghiệp từ doanh nghiệp có quy mô lớn đến doanh nghiệp vừa và nhỏ. Kết quả là, Hội đồng đã đưa ra một quyết địnhvề mức tăng danh nghĩa từ 1 đến 3 yên ở 40 tỉnh trong số 47 tỉnh trên toàn quốc.

Xung đột giữa người lao động và doanh nghiệp

Việc mức lương tối thiểu tăng mà có như không có đã dẫn đến xung đột giữa người lao động và doanh nghiệp. Phía người lao động cho rằng mức lương ở Nhật Bản thấp đáng kể so với các nền kinh tế phát triển. Mặt khác, ban lãnh đạo các doanh nghiệp nói rằng họ sẽ không thể bảo đảm việc làm cho người lao động nếu yêu cầu mức lương tối thiểu tăng cao hơn.

Theo: Mainichi Shimbun ; Featured image by https://www.kanaloco.jp

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here