Theo kết quả từ cuộc thăm dò mới nhất của NHK cho thấy Nội các Nhật Bản do Thủ tướng Kishida Fumio lãnh đạo có tỷ lệ tán thành là 53%. Con số này tăng 5 điểm so với cuộc khảo sát được thực hiện một tuần trước cuộc tổng tuyển cử vào ngày 31 tháng 10. Tỷ lệ không thán thành là 25%, giảm 2 điểm.

Cuộc khảo sát được thực hiện qua điện thoại vào cuối tuần qua với hơn 1.200 người đã phản hồi. Trong số những người ủng hộ Nội các Kishida, 41% nói rằng Nội các hiện tại có vẻ tốt hơn những Nội các trước đó, trong khi 26% cho biết đây là Nội các của các đảng mà họ ủng hộ.

Trong số những người không tán thành, 41% cho biết họ không mong đợi nhiều từ các chính sách của Nội các, trong khi 19% cho biết đó không phải là Nội các của các đảng mà họ ủng hộ. Trong cuộc tổng tuyển cử, Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền chính đã giành được đa số một đảng tại Hạ viện.

Khi được hỏi về kết quả, 10% nói rằng họ sẽ vui mừng nếu các đảng cầm quyền giành được nhiều ghế hơn, và 40% nói rằng họ sẽ hài lòng nếu phe đối lập giành được nhiều ghế hơn, trong khi 41% nói rằng kết quả là hợp lý.

Theo: NHK World Japan; Ảnh bìa: nippon.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here